Specs, fuel ecomony, MPG, dimensions of all Hurtan models

Hurtan Albaycin - Technical Specs, Fuel economy, Dimensions Albaycin Hurtan Cabriolet - Technical Specs, Fuel economy, Dimensions Cabriolet Hurtan Grand Albaycin - Technical Specs, Fuel economy, Dimensions Grand Albaycin